Kontakta oss: Johan Kilander 0708-21 62 07 info@kilviken.se
Fjällbild

Tjänster

Vi erbjuder våra kunder kvalificerad arbetskraft inom de flesta ekonomirelaterade områden. Ni får del av vår mångåriga erfarenhet från några av de största revisionsbyråerna och från tidigare konsultuppdrag hos ett flertal börsnoterade bolag.

Vi tar gärna emot förfrågningar kring alla typer av ekonomirelaterade konsulttjänster. Antingen kan vi tillsätta tjänsten själva, eller så får ni den kompetens ni eftersträvar genom att vi förmedlar externa kontakter via vårt vitt förgrenade nätverk.

Vi åtar oss gärna uppdrag där vi kan hjälpa till med utbildning inom redovisning, beskattning, revisionsfrågor och bolagsjuridik eller hjälpa till som biträde vid Associationsrättsliga frågor (Aktiebolagsrätt etc.).

Vi erbjuder allt från punktinsatser från en dag upp till heltidstjänster för att täcka upp vid t ex mammavikariat.

Exempel på tjänster av längre karaktär

 • Redovisningschef
 • Business Controller
 • Internrevisor
 • Dokumentation av rutiner
 • Upprättande av Åtgärdsplan för en god intern kontroll
 • Upprättande av Ekonomihandbok

Exempel på redovisningsrelaterade tjänster

 • Upprättande av Årsredovisningar
 • Koncernredovisningar
 • Bolagsdeklarationer
 • Grundbokföring
 • Biträde vid momsfrågor
 • Kontakt och korrespondens med Bolags- och Skatteverket
 • Skattefrågor
 • Alla former av bokföringsmässig hjälp